Tin tức

Hướng dẫn sử dụng camera EZVIZ từ cài đặt phần mềm trên điện thoại đến cài đặt wifi để sử dụng online, chỉ vài thao tác…

Hướng dẫn cấu hình đầu ghi camera UNV

EZTools là một bộ công cụ để tìm kiếm và nâng cấp thiết bị, cấu hình từ xa, thời gian ghi và tính…

EZStation Software – Phần mềm quản lý camera UNV trên PC   EZStation là phần mềm quản lý video Uniview, có…